Algemene Gebruiksvoorwaarden cadeaukaart Hubside.Store

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de cadeaukaart van Hubside.Store (hierna: Cadeaukaart), verstrekt en gedistribueerd doorHUBSIDE.STORE.BELGIUM, Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 100 000 € - Statutaire zetel: de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (België) - KBO-nummer 0767.945.931.

Artikel 1: Aankoop Cadeaukaart Hubside.Store

De Cadeaukaart van Hubside.Store is verkrijgbaar in de winkels van Hubside.Store in België en te gebruiken voor de aankoop van multimedia-apparatuur (dienstverlening uitgezonderd). De Cadeaukaart staat niet op naam, heeft een waarde van 30€, 50€, 100€ of 150€ en zijn enkel beschikbaar voor personen die niet handelen in een professionele hoedanigheid (hierna: Klant). De waarde van de gekozen Cadeaukaart dient door de Klant per bankkaart te worden voldaan.

Artikel 2: Geldigheid Cadeaukaart Hubside.Store

De Cadeaukaart van Hubside.Store heeft een geldigheidsduur van twaalf (12) maanden vanaf de datum van aankoop. Aan het einde van de geldigheidsduur, vervalt de Cadeaukaart. Indien het saldo van de Cadeaukaart niet of niet volledig gebruikt is, zal dit saldo verloren gaan. De Cadeaukaart kan noch vernieuwd worden, noch geruild worden, noch doorverkocht worden, noch terugbetaald worden – geheel dan wel gedeeltelijk – noch vervangen worden in geval van verlies, noch gecrediteerd worden op een bankkaart, bankrekening of andere cadeaukaart, noch aanleiding geven tot een korting of terugbetaling.

Artikel 3: Betaling met een Cadeaukaart Hubside.store

De Cadeaukaart kan gebruikt worden in één keer of in meerdere keren, met inachtneming van het op de kaart aanwezige saldo. Het saldo is te besteden op alle multimediaproducten (dienstverlening uitgezonderd) die beschikbaar zijn in de winkels van Hubside.Store in België (met uitzondering van de online winkel op https://hubside.store). Het saldo en de vervaldatum staan aangegeven op de kassaticket die op het moment van aankoop verstrekt is. Indien het saldo van de Cadeaukaart niet toereikend is, dient de Klant het overige te voldoen middels een andere door de winkel geaccepteerde betaalmethode.

Artikel 4: Retour product en terugbetaling

In geval van teruggave van een of meerdere met de Cadeaukaart gekochte producten, zal een tegoedbon voor hetzelfde bedrag worden verstrekt. De tegoedbon is geldig gedurende twaalf (12) maanden vanaf de datum van afgifte. Als de bon in deze periode niet wordt gebruikt, gaat het tegoed verloren.

Artikel 5: Contact en geschillen

Voor vragen of klachten met betrekking tot de Cadeaukaart van Hubside.Store, wordt de Klant verzocht de dichtstbijzijnde winkel van Hubside.Store te bezoeken. Indien dit bezoek niet tot een aanvaardbare uitkomst heeft geleid, kan de Klant zijn/haar verzoek op één van de volgende manieren aan Hubside.Store voorleggen:

Als de Klant niet tevreden is over de behandeling van het geschil door CYRANA, kan hij een klacht indienen bij de Consumentenombudsdienst, dan wel een gerechtelijke procedure aanspannen. De contactgegevens van de Consumentenombudsdienst zijn: Koning Albert II - laan 8, 1000 Brussel – Telefoon: 02 702 52 00 –Fax: 02 808 71 20 – Mail: contact@consumentenombudsdienst.bewww.consumentenombudsdienst.be. De Klant wordt erop gewezen dat het beproeven van een minnelijke oplossing eventuele lopende verjaringstermijnen niet stuit.

Versie geldend op 9 december 2021