Algemene Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE HTTPS://HUBSIDE.STORE WEBSITE VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN VANAF 03/02/2022.

PREAMBLE

Door te surfen op de site https://hubside.store (hierna te noemen "de Site"), verbindt de Gebruiker zich ertoe deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen "AGV") te lezen en na te leven.

HUBSIDE.STORE (hierna te noemen de "Onderneming") behoudt zich het recht voor deze AGV te allen tijde te wijzigen, waarvan de nieuwe bepalingen op de Site onder de aandacht van de Gebruikers zullen worden gebracht.

Artikel 1– DOEL VAN DE SITE

Het doel van de Site is de verkoop van telefonieproducten en verbonden objecten (hierna de "Producten" genoemd) in overeenstemming met de bepalingen in de rubriek "Algemene Verkoopvoorwaarden" van de Site (hierna de "AV" genoemd) en beschikbaar via de volgende link: https://hubside.store/fr/pages/cgv. De Site is voorbehouden aan consumenten, d.w.z. elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die niet behoren tot een commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije of landbouwactiviteit.

Artikel 2– EEN KLANTENACCOUNT AANMAKEN

Om een Product op de Site te bestellen, moet de Gebruiker een virtuele privéruimte aanmaken (hierna "Klantaccount" genoemd).

1. Vereisten

Voorafgaand aan elke registratie moet de Gebruiker:

 • Internettoegang;
 • Meerderjarig zijn of toestemming hebben van hun voogd of mentor als de Gebruiker onderworpen is aan een beschermingsmaatregel;
 • Lees de algemene voorwaarden;

2. Vereiste informatie

Om een Klantaccount aan te maken, moet de Gebruiker de speciale functie "Registreren" gebruiken en een registratieformulier invullen door de volgende informatie te verstrekken (hierna de "Inloggegevens" genoemd):

 • Volledige naam ;
 • Uw e-mailadres ;
 • Een wachtwoord dat minstens 8 tekens bevat en bestaat uit minstens één (1) cijfer, één (1) hoofdletter en één (1) kleine letter.

Het Bedrijf raadt Gebruikers ten zeerste af om een :

 • Reeds door hen gebruikt om toegang te krijgen tot andere websites of beveiligde gedeelten; en/of
 • Het mogelijk maken om de burgerlijke identiteit van de gebruiker direct of indirect vast te stellen.

Als de gebruiker zijn wachtwoord vergeten is, kan hij het opnieuw instellen door op de link "wachtwoord vergeten" te klikken.

De Gebruiker garandeert dat de inloggegevens die hij verstrekt om zijn Klantenaccount aan te maken echt, juist, volledig, up-to-date en waarheidsgetrouw zijn.

Verbindingsidentificatoren zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Ze mogen alleen worden gebruikt door de Gebruiker, die uitdrukkelijk erkent dat elke verbinding met zijn account, evenals elke verzending van zijn aanmeldingsgegevens, wordt geacht door hem te zijn gemaakt.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om controles uit te voeren en het Klantaccount te sluiten als de Gebruiker onjuiste Inloggegevens verstrekt.

3. Bevestiging van aanmaken klantaccount

Alvorens de aanmaak van zijn Klantenaccount te bevestigen, moet de Gebruiker :

 • Vink het vakje aan "Ik accepteer de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden" waarvan hij/zij kennis heeft genomen.
 • Geef uw voorkeuren aan met betrekking tot de doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens worden gebruikt.

De Gebruiker valideert vervolgens de aanmaak van zijn Klantenaccount door de daarvoor bestemde knop te gebruiken.

De registratie van de Gebruiker wordt per e-mail bevestigd op het door de Gebruiker opgegeven adres.

Artikel 3 – HOE BESTELLEN

Op alle verkopen op de Site zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing die beschikbaar zijn in het gedeelte "Algemene Verkoopvoorwaarden" op de Site.

Bestellingen worden als volgt geplaatst:

 • De Gebruiker raadpleegt de beschikbare Producten en kan de belangrijkste kenmerken van het (de) Product(en) waarin hij/zij geïnteresseerd is te weten komen door te klikken op het tabblad "Meer kenmerken" onder elk Product.  De technische fiches geven informatie over de opslagcapaciteit, de schermgrootte en de Specific Absorption Rate (SAR) van het Product. De SAR kwantificeert het maximale niveau van blootstelling van de gebruiker aan elektromagnetische golven, voor gebruik aan het oor. De Franse regelgeving bepaalt dat de SAR niet hoger mag zijn dan 2 W/kg.
 • De Gebruiker selecteert het (de) Product(en) dat (die) hij (zij) wenst te bestellen door ze toe te voegen aan zijn "winkelmandje".
 • De gebruiker controleert zijn winkelmandje en valideert het met de daarvoor bestemde knop;
 • De Gebruiker identificeert zichzelf met behulp van de inloggegevens die hij heeft gekregen bij het aanmaken van zijn Klantaccount, of maakt een Klantaccount aan indien van toepassing;
 • De gebruiker vult zijn achternaam, voornaam, afleveradres en telefoonnummer in en klikt vervolgens op "Doorgaan naar verzending" om de aflevermethode voor zijn bestelling te kiezen;
 • De Gebruiker vermeldt de gekozen betalingsmethode en, indien van toepassing, de contactgegevens die nodig zijn om de betalingsmethode te gebruiken;

Tot de laatste fase van de betalingsvalidatie kan de Gebruiker terugkeren naar de vorige pagina's en zijn/haar bestelling en de verstrekte informatie corrigeren of wijzigen. Er wordt gespecificeerd dat het Bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld in het geval van niet-levering als gevolg van een fout in de gegevens die de Gebruiker heeft ingevoerd in zijn/haar Klantaccount.

 • De Gebruiker bevestigt de betaling.

De Gebruiker garandeert dat de informatie die hij/zij verstrekt om bestellingen te plaatsen echt, nauwkeurig, volledig, up-to-date en waarheidsgetrouw is. Hij verbindt zich ertoe zich de identiteit of het betaalmiddel van een derde niet toe te eigenen.

In het geval dat de Gebruiker onjuiste gegevens blijkt te hebben verstrekt en/of in het geval van een vermoeden van fraude, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om lopende bestellingen op te schorten. Als er geen rectificatie plaatsvindt binnen 10 werkdagen na het verzoek van het Bedrijf om rectificatie, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de bestelling te annuleren en/of het klantaccount van de Gebruiker op te heffen.

ARTIKEL 4 – ORDEROPVOLGING

Gebruikers hebben toegang tot de geschiedenis en status van hun bestellingen door in te loggen op hun klantaccount via het tabblad "Mijn account" en vervolgens "Mijn bestellingen".

Om verbinding te maken met hun klantaccount, moeten gebruikers hun inloggegevens invoeren.

ARTIKEL 5 – RETOURPROCEDURE

Alle voorwaarden voor het retourneren van Producten zijn vastgelegd in de AV.

Om het Product te retourneren, dient de Gebruiker het "retourbeleid" voor Producten te raadplegen dat bij deze AV is gevoegd.

ARTIKEL 6 – ACCOUNT VAN KLANT VERWIJDEREN

Als de Gebruiker zijn/haar Account wil verwijderen, kan hij/zij een verzoek sturen naar :

 • Op de Site, door in te loggen op uw klantaccount met uw inloggegevens en het tabblad "Mijn gegevens verwijderen" te gebruiken in het gedeelte "Gegevensbescherming" onder aan de pagina; of
 • Per e-mail naar het volgende adres: solution@hubside.store.

De Onderneming verplicht zich om dit verzoek in behandeling te nemen en te beantwoorden, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, binnen maximaal dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek.

Zodra hun klantaccount is verwijderd, erkennen Gebruikers dat zij niet langer in staat zullen zijn om hun bestellingen te volgen of nieuwe Producten op de Site te bestellen.

ARTIKEL 7 – VERANTWOORDELIJKHEID

1. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

 • Beveiliging

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle maatregelen te nemen die hij geschikt acht om zijn apparatuur en zijn eigen gegevens, software of andere items te beveiligen, met name tegen besmetting door virussen en/of pogingen tot inbraak waarvan hij het slachtoffer kan worden.

 • Informatie verstrekt door de gebruiker

L’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation de ses Identifiants de connexion et la responsabilité de la Société ne pourra pas être engagée en cas d’utilisation frauduleuse de son Compte Client.

Toute perte, détournement ou utilisation des Identifiants de connexion et leurs éventuelles conséquences relèvent de la seule et entière responsabilité de l’Utilisateur. Dans un tel cas, l’Utilisateur doit en informer la Société et procéder sans délai à la modification de ses Identifiants de connexion.

2. Responsabilité de la société

 • Accessibilité du Site

La Société s'engage à mettre en œuvre tous les moyens raisonnables permettant à l’Utilisateur un accès au Site, sous réserve des prérequis techniques mentionnés aux présentes, ou d'interruption accidentelle ou nécessaire au bon fonctionnement du Site, telle qu’une opération de maintenance ou une période réservée à la sauvegarde des données.

Cependant l’Utilisateur déclare avoir pleinement conscience que des aléas techniques peuvent affecter le réseau Internet et que la Société ne peut pas être tenue responsable, notamment, des difficultés d'accès au Site due à de tels aléas qui ne lui sont pas exclusivement imputables ou à des éléments ne relevant pas de son périmètre d’intervention.

 • Dégradations dues aux perturbations du réseau Internet

La Société ne peut pas être tenue responsable, notamment de toutes dégradations éventuelles des informations, programmes, des fichiers ou des bases de données consécutives à l’utilisation du Site dues aux perturbations du réseau Internet qui ne lui sont pas exclusivement imputables ou à des éléments ne relevant pas de son périmètre d’intervention.

ARTICLE 8 – DONNÉES PERSONNELLES

L’ensemble des informations et données collectées relatives à l’Utilisateur le sont conformément aux conditions présentes dans la rubrique « Mentions légales et données personnelles » du Site et disponibles au lien suivant : https://hubside.store/fr/pages/mentions-legales-et-donnees-personnelles.

L’Utilisateur est rappelé à ce titre qu’il peut exercer l’ensemble des droits relatifs à ses données personnelles (droit d’information et d’accès, droit d’opposition, droit à la limitation du traitement et à la portabilité, droit de rectification et de suppression) en formulant sa demande à l’adresse solution@hubside.store.

ARTICLE 9 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les marques « HUBSIDE » et « HUBSIDE STORE » sont des marques protégées et déposées auprès de l’INPI ; elles appartiennent à HUBSIDE SAS. Les éléments composants le Site (structure générale, textes, scripts, graphismes, éventuelles vidéos et icônes) sont la propriété exclusive de HUBSIDE.STORE ou de tiers l’ayant autorisée à les utiliser. Tous droits de reproduction ou de représentation de ceux-ci sont strictement réservés.

Les logos, marques, iconographies, relatifs à toutes autres sociétés et Produits cités sur le Site sont la propriété respective de leurs auteurs et/ou titulaires. Par conséquent, toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modification, incorporation, traduction, commercialisation, partielle ou intégrale, du Site ou de ses éléments, par quelque procédé et sur quelque support que ce soit (papier, numérique, ...) sont interdites, sans l'autorisation écrite préalable de HUBSIDE SAS et/ou HUBSIDE.STORE et/ou des tiers titulaires de droits sous peine de constituer un délit de contrefaçon de droit d'auteur et/ou de dessins et modèles et/ou de marque.

En particulier, l’usage non expressément autorisé de ces marques ou logos, qu’ils appartiennent à HUBSIDE SAS, HUBSIDE.STORE ou à des tiers, expose l’utilisateur du Site (ci-après « l’Utilisateur ») à des poursuites pénales et/ou civiles.

ARTICLE 10 – RÉCLAMATIONS – MÉDIATION

En cas de litige, l’Utilisateur pourra faire une demande écrite au service réclamation de HUBSIDE.STORE – 1 rue Camille Claudel – 26100 ROMANS SUR ISERE, par téléphone au 04 75 45 78 06 ou par mail à l’adresse : service.client@hubside.store.

Si toutefois l’Utilisateur n’était pas satisfait à la suite de ses échanges avec le service réclamation de HUBSIDE.STORE il peut également solliciter, sans préjudice des autres voies d’actions légales, l’avis du Médiateur de la consommation dont HUBSIDE.STORE relève au titre des litiges liés à la vente en ligne. En effet, conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, nous proposons un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : CNPM - MEDIATION DE LA CONSOMMATION. En cas de litige, vous pouvez déposer votre réclamation sur son site : https://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION - 27 avenue de la libération - 42400 Saint-Chamond.

ARTICLE 11 – DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS

L’interprétation, la validité, et l’exécution des CGU sont soumises au droit français.

Tous les litiges auxquels les présentes CGU pourraient donner lieu seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

Le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère est seul compétent pour toute demande émanant d’une personne morale.

ANNEXE - POLITIQUE DE RETOUR

La présente politique de retour s’applique à l’ensemble des retours de Produits effectués par le Client dans le cadre de son droit de rétractation et/ou de la mise en œuvre de ses garanties conformément aux Conditions générales de vente.

LES RAISONS POUR LESQUELLES VOUS RETOURNEZ VOTRE PRODUIT : 

Vous avez changé d’avis et vous souhaitez retourner votre Produit ?

Pour retourner votre Produit, nous vous rappelons que vous devez :

 • Nous informer de votre décision de vous rétracter dans le délai maximal de trente (30) jours à compter de la livraison de votre Produit ;

Nous vous rappelons que vous pouvez nous informer de votre décision :

 • En nous renvoyant directement votre Produit accompagné du formulaire de retour ; ou
 • En utilisant le formulaire de rétractation disponible à la fin des CGV ;ou
 • Au moyen d’une déclaration dénuée de toute ambiguïté.

Ces documents peuvent être envoyés à l’adresse électronique suivante : solution@husbide.store, ou par courrier adressé à HUBSIDE.STORE.COM Service Retour – 1 Rue Camille Claudel – 26100 Romans-sur-Isère.

 • Nous renvoyer ensuite le Produit au plus tard dans les 14 jours suivant la communication de votre décision de rétractation, en suivant la procédure décrite à l’article 2) ci-après.

Attention…

 • Les Produits achetés neufs doivent être renvoyés dans le même état que celui dans lequel ils se trouvaient à leur date de livraison (emballage, accessoires, notice...), de telle sorte qu’ils puissent être commercialisés à nouveau à l’état neuf. Tout Produit ouvert, retourné incomplet, abîmé, endommagé ou sali par le Client ne sera pas repris ou pourra faire l’objet d’une proposition de reprise avec décote.
 • Les retours de Produit réalisés hors délai seront refusés par la Société.
 • Votre Produit est défectueux ou non-conforme à votre Commande ? Votre Produit est en panne ?

Votre Produit est garanti selon les modalités décrites dans les Conditions générales de vente.

Si le Produit reçu n’est pas conforme à votre Commande, défectueux ou en panne, vous pouvez nous renvoyer votre Produit en suivant la procédure décrite à l’article 2) ci-après.

COMMENT RETOURNER MON PRODUIT ?

Pour renvoyer votre Produit, veuillez suivre les étapes suivantes :

 • Connectez-vous à votre Compte Client et cliquez sur l’onglet « Mes commandes »
 • Puis, cliquez sur l’onglet «Voir le détail »
 • Téléchargez le formulaire de retour en cliquant sur l’onglet « Renvoyer des Produits »
 • Complétez tous les champs du formulaire de retour ;
 • Emballez le Produit complet (emballage d’origine, accessoires, notice etc…) de manière soigneuse et adéquate (papier bulles ou protection équivalente) dans un colis en carton rigide.
 • Assurez-vous que votre colis contient : Le Produit, le formulaire de retour dûment complété et une copie de la facture d’achat du Produit (remise lors de la livraison).

Si vous avez perdu votre facture, vous pouvez la télécharger dans l’onglet « Mes commandes » à « Voir le détail »  à « Voir la facture »).

Envoyez votre colis à l’adresse suivante : HUBSIDE.STORE – Service retour – 1 rue Camille Claudel 26100 Romans-sur-Isère.

FRAIS DE RETOUR

Si vous avez changé d’avis (cas visé au point 1.1)

Conformément aux CGV, nous vous rappelons que :

 • Les frais de retours sont à votre charge, et
 • Vous êtes responsable du choix du transporteur et de l’organisation du transport. Les risques susceptibles d’affecter le Produit pendant le transport (dommage, perte ou vol) restent à votre charge jusqu’à la remise de votre Produit à la Société.

Nous vous recommandons de choisir un mode de transport permettant d’assurer la traçabilité de votre produit.

Si votre Produit est défectueux, non conforme ou en panne (cas visé au point 1.2):

Conformément aux CGV, nous vous rappelons que les frais de retours de votre Produit seront remboursés par notre Société, sous réserve du respect des conditions suivantes :

 • Le Produit est défectueux, non-conforme ou en panne (hors cas d’exclusion visés à l’article 7 des CGS).
 • Les services de transport utilisés sont ceux de la société TNT (https://www.tnt.com);
 • Vous devez envoyer une demande de remboursement formulée dans des termes clairs et incluant : votre prénom, votre nom, votre RIB, votre adresse email, votre numéro de téléphone, la copie de votre facture d’achat ainsi que la copie du justificatif de paiement relatif au service de transport du Produit retourné, soit par courrier à l’adresse HUBSIDE.STORE –-1 rue Camille Claudel 26100 Romans-sur-Isère, soit par email à solution@hubside.store.

Attention

Le remboursement des frais pourra être refusé dans l’un des cas suivants :

 • En cas d’abus (exemple : renvoi d’un produit autre que celui acheté) ;
 • En cas de retour du Produit en dehors des délais de garantie ou pour des motifs autres que ceux visés au point 3.2, ou
 • En cas d’utilisation d’un service de transport autre que ceux de la société TNT et à défaut de la bonne réception du Produit par les équipes HUBSIDE.STORE.
SUIVI DU PRODUIT RETOURNÉ

Produit retourné dans le cadre de votre droit de rétraction.

A réception de votre Produit, nos équipes vérifierons l’état du Produit et s’assurerons qu’il est complet.

Vous serez alors informé, par téléphone, dans un délai indicatif de soixante-douze (72) heures ouvrées suivant la date de réception de votre Produit :

 • De la validation du remboursement de la totalité des sommes versées (Prix du Produit + frais de livraison de l’envoi initial) ; ou
 • De la validation du remboursement des sommes versée déduction faite d’une décote tenant compte de l’état du Produit (Ex : Produit endommagé) ;ou
 • Du refus temporaire avec demande de régularisation ou du refus définitif de remboursement, selon le cas.

Sous réserve du respect des CGV et CGU, le remboursement interviendra dans les conditions et délais indiqués dans les CGV.

Produit défectueux, non-conforme ou en panne.

Après avoir analysé votre Produit, nos équipes vous informeront par téléphone, dans un délai indicatif de soixante-douze (72) heures ouvrées suivant la date de réception de votre Produit :

 • En cas de non prise en charge de votre Produit au titre des garanties prévues aux CGV, et/ou
 • De(s) solution(s) possibles(s) compte tenu du problème rencontré, de l’état du Produit, et de la disponibilité des Produits et pièces sur le marché.

En cas de pluralité d’options, vous devez informer la Société de la solution pour laquelle vous optez. La solution retenue sera mise en œuvre dans un délai maximal de trente (30) jours ouvrés à compter de la réception de votre Produit, sous réserve que vous ayez informé la Société de votre décision dans un délai maximal de quarante-huit (48) heures suivant la proposition de la Société.

Si la réparation ou le remplacement du Produit n’est pas couvert par les garanties applicables, la Société pourra à son choix soumettre un devis de réparation au Client pour validation, ou retourner le Produit au Client dans un délai maximal de trente (30) jours ouvrés.